Konference TEPNY DOMU se uskuteční 7. prosince 2020 ON-LINE. Diskuze k přednáškám proběhne na platformě Zoom o týden později 15. prosince.

Konference o technických zařízení budov (TZB) neboli tepnách domu je určena pro správcovské organizace bytového fondu vč. měst a obcí, a také pro zástupce společenství vlastníků a bytových družstev.

Konferenci pořádá spolek Pro náš dům už potřetí s cílem prohloubit zájem veřejnosti o nutnost řešení problematiky obnovy tepen bytových domů:

Symbol_voda_odpady

rozvodů pitné vody a odvodu odpadních vod

Symbol_plyn

plynu

Symbol_elektrina

elektrické energie

Symbol_bezpecnost

provozu výtahů, bezpečnost a vzduchotechnika

„Zájem o konferenci z let 2016 a 2017 potvrdil, že se jedná o ožehavé a aktuální téma, proto je nutné šířit v této oblasti i nadále osvětu a nastolovat otázky, kterými se široká veřejnost a zejména tedy zástupci z řad správy bytových domů mají zabývat,“ říká předseda spolku Petr Němec.

Cílem konference je poukázat na problematiku zkornatělých tepen domu, upozornit na jejich aktuální, mnohdy až havarijní stav a zdůraznit nutnost řešení problematiky obnovy TZB. Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.

Program konference:

Živé vysílání přednášek začíne 7. prosince v 9:00 a záznam bude zpřístupněn další den. Diskuse bude probíhat týden na to 15. prosince od 17:00.

 • Rozvody vody a odpadu – Jan Vokáč, REHAU
 • Gravitační odvody plochých střech – Ing. Lukáš Smolík, TOPWET s.r.o.
 • Zdroj tepla a teplé vody v domě – ETES s.r.o.
 • Výtahy v bytovém domě – Ing. Petr Němec, REPROS plus s.r.o.
 • Dálkový odečet spotřeby energií – povinnosti od r. 2020 – Ing. Jiří Zerzaň,Techem s.r.o.
 • Standard bezpečnosti bytových domů – stav a vize – JUDr. Tomáš Koníček, MV ČR
 • Termovize – Ing. Petr Němec, Pro náš dům, z.s.
 • Plastová okna – bezpečnost a vliv na zdraví uživatelů – Ing. Vladislav Hrdlička, REPROS Plus s.r.o.
 • Standard TZB v městských bytech – zkušenosti a inspirace – Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky, Město Brno
 • Požární bezpečnost – Kpt. Ing. Luděk Vrána, oddělení stavební prevence HZS JMK
 • Revize a kontroly TZB v bytovém domě – Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům z.s.
 • Způsoby financování modernizace bytového domu – Ing. Ladislav Koucký, ČSOB

 

Záštitu nad konferencí převzali:

mmr_cr_rgb
logo_mpo
Logo_MVCR
Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB
SMOCR_blue_logo
tajemnici_logo

Kdo se může přihlásit?

 • správcovské organizace a správci bytového fondu
 • zástupci společenství vlastníků či bytových družstev
 • města a obce
 • veřejnost

Jak se přihlásit?

 • prostřednictvím PŘIHLÁŠKY

 • registrace je dokončena úhradou účastnického poplatku

Konferenční poplatky

Účastnický poplatek: 690,- Kč vč.  DPH

Účastnický poplatek pro členy PND z.s.: 390Kč vč. DPH

Poplatek zahrnuje:

 • účast na celé konferenci vč. diskuze s přednášejícími na Zoom platformě,
 • záznam přednášek přístupných po dobu 30 dnů,
 • informační materiály v elektronické podobě.

 

Údaje pro provedení platby

Bankovní účet pro platbu: 257075796/0300


Partneři konference

CSOB
pen42_logo_final
logo_rehau
logo_animo_bohemia
Techem_Logo_2017_PNG
Sousede.cz
repros_2_cmyk

Mediální partneři

65
ele_logo

logo_topin

PNDTV_logo_cmyk

Konferenci o TZB pořádá Pro náš dům, z. s. ● Veveří 102 ● 616 00 Brno ● www.pronasdum.cz ● info@pronasdum.cz ©Všechna práva vyhrazena. 2021
Vzhledem k mimořádnému opatření vlády v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu koronaviru ze dne 10. 3. 2020, které zakazuje konání akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob, jsme nuceni konferenci Tepny domu v termínu 26.-27. března přesunout.

Konference se uskuteční v náhradním termínu, o kterém vás budeme informovat podle aktuálního vývoje.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se na konferenci potkáme v náhradním termínu.

kolektiv Pro náš dům, z.s.